LA SƯƠNG SƯƠNG

 • 18 Yeu Kieu (Nhat Trung) - LSS, Nhat Trung
 • Chi Con Minh Anh - LSS
 • Chia Tay Hoang Hon (Thuan Yen) - LSS
 • Cho Nao Khong Mua - LSS, Minh Thuan
 • Chuc Xuan - LSS
 • Chuyen Vien Du Dau Tien - Kevin Khoa, LSS
 • Co Be Doi Hon - LSS
 • Co Nhau Trong Doi - LSS, Minh Thuan
 • Con Yeu Anh - LSS, Minh Thuan
 • Dang Xua Ve Dau - LSS
 • Danh Chon Theo Quen Lang - Nhat Trung, LSS
 • Dau Mot Lan Roi Thoi - Gia Huy, LSS
 • Em Van Cho Anh - LSS
 • Gia Tu Quanh Hiu - LSS, Vu Khanh
 • Goi Tinh Thiet Tha - LSS
 • Hat Cho Nguoi O Lai - LSS
 • Hat Cho Nguoi Ra Di - Bang Kieu, LSS
 • Hero - LSS
 • Huong Bien - LSS
 • Khi Giac Mo Ve - LSS, Nhat Trung
 • Lien Khuc Vung Troi Binh Yen - LSS, Nhat Trung
 • Lo Lam - LSS, NhatTrung
 • Lua Chon - LSS, Minh Thuan
 • Man Ma - LSS, Minh Thuan
 • Mot Ngay Xa Xam - LSS
 • Mua Tren Thung Lung Hong - Kevin Khoa, LSS
 • Mua Uot Mi Buon - LSS
 • Neu Em La Giac Mong - LSS
 • Nuoc Song Chay Mai - LSS, Minh Thuan
 • Nuoi Tiec Bo Moi - Nhat Trung, LSS
 • Phai Dau Cuoc Tinh - LSS
 • Reu Phong - LSS
 • Thanh Pho Buon - Thieu Ky Anh, LSS
 • Thoi Anh Hay Ve - LSS
 • Tiec Noi Mot Bo Moi - LSS, Nhat Trung
 • Tim Em La Cua Anh - LSS
 • Tin Don - LSS, Minh Thuan
 • Tinh 2000 - LSS
 • Tinh Bang Gia - LSS, Minh Thuan
 • Tinh Buon - LSS
 • Tinh Em Con Mai - LSS
 • Tinh Nhu Con Gio - LSS
 • Tinh Suong Khoi - LSS
 • Tinh Trai Ngang - Nhat Trung, LSS
 • Tinh Xa Mai Xa - Nhat Trung, LSS
 • Tinh Yeu La Chiec Bong - LSS
 • Toc Em Duoi Ga (The Hien) - LSS
 • Toi La Toi - LSS
 • Trai Tim Buot Gia - LSS, Nhat Trung
 • Tuoi 15 - Nhat Trung, LSS
 • Tuong Tu Trong Mua - LSS, Minh Thuan
 • Vi Sao Anh Ra Di - LSS
 • Vong Tay Dam Me - LSS
 • Xich Lai Gan Em Ti Nua - LSS
 • Yeu Thuong Mong Manh - LSS
 • Download

  LaSuongSuong01
  18 Yeu Kieu (Nhat Trung) - La Suong Suong, Nhat Trung
  20 Nam Tinh Cu - La Suong Suong
  Bien Hat - La Suong Suong
  Chi Con Minh Anh - La Suong Suong
  Chia Tay Hoang Hon (Thuan Yen) - La Suong Suong
  Chiec Nhan Co - La Suong Suong
  Cho Nao Khong Mua - La Suong Suong, Minh Thuan
  Cho Toi Yeu - Cao Duy, La Suong Suong
  Chuc Xuan - La Suong Suong
  Chuyen Vien Du Dau Tien - Kevin Khoa, La Suong Suong

  LaSuongSuong02
  Co Be Doi Hon - La Suong Suong
  Co Nhau Trong Doi - La Suong Suong, Minh Thuan
  Co Phai Em Mua Thu Ha Noi - La Suong Suong
  Con Yeu Anh - La Suong Suong, Minh Thuan
  Dan Ong Thoi Ma - La Suong Suong
  Dang Xua Ve Dau - La Suong Suong
  Danh Chon Theo Quen Lang - Nhat Trung, La Suong Suong
  Dau Mot Lan Roi Thoi - La Suong Suong, Gia Huy

  LaSuongSuong03
  Dem Co Don - La Suong Suong, Nhat Trung
  Dong Song Ky Niem - La Suong Suong
  Dong Song Lo Dang - La Suong Suong
  Dung Lua Doi - La Suong Suong
  Em Toi - La Suong Suong
  Em Van Cho Anh - La Suong Suong
  Gia Tu Quanh Hiu - La Suong Suong, Vu Khanh
  Giac Mo Co That - La Suong Suong
  Giua Toi Va Nguoi Ay Anh Chon Ai - La Suong Suong
  Goi Tinh Thiet Tha - La Suong Suong
  Ha Noi Mua La Bay - La Suong Suong

  LaSuongSuong04
  Ha Noi Mua Vang Nhung Con Mua - La Suong Suong
  Hat Cho Nguoi O Lai - La Suong Suong
  Hat Cho Nguoi Ra Di - Bang Kieu, La Suong Suong
  Hay De Mua Roi - La Suong Suong, Nhat Trung
  Hay Ve Ben Em - La Suong Suong
  Hero - La Suong Suong
  Hua Di Anh - La Suong Suong
  Hue Diu Dang - La Suong Suong
  Huong Bien - La Suong Suong
  Huong Ve Ha Noi - La Suong Suong

  LaSuongSuong05
  Khi Giac Mo Ve - La Suong Suong, Nhat Trung
  Lien Khuc Niem Khuc Cuoi, Hoa Hoc Tro - Thieu Ky Anh, La Suong Suong
  Lien Khuc Vung Troi Binh Yen - La Suong Suong, Nhat Trung
  Lo Lam - La Suong Suong, NhatTrung
  Lua Chon - La Suong Suong, Minh Thuan
  Man Ma - La Suong Suong, Minh Thuan
  Me - La Suong Suong

  LaSuongSuong06
  Mot Ngay Xa Xam - La Suong Suong
  Mot Thoang Tay Ho - La Suong Suong
  Mua Tren Thung Lung Hong - Kevin Khoa, La Suong Suong
  Mua Uot Mi Buon - La Suong Suong
  Neu Em La Giac Mong - La Suong Suong
  Nuoc Song Chay Mai - La Suong Suong, Minh Thuan
  Nuoi Tiec Bo Moi - Nhat Trung, La Suong Suong
  Phai Dau Cuoc Tinh - La Suong Suong
  Reu Phong - La Suong Suong

  LaSuongSuong07
  Tha La Hat Mua - La Suong Suong
  Tham Thi Mua Xuan - La Suong Suong
  Thanh Pho Buon - Thieu Ky Anh, La Suong Suong
  Thi Tham Mua Xuan - La Suong Suong
  Thoi Anh Hay Ve - La Suong Suong
  Tiec Noi Mot Bo Moi - La Suong Suong, Nhat Trung
  Tim Em La Cua Anh - La Suong Suong
  Tin Don - La Suong Suong, Minh Thuan

  LaSuongSuong08
  Tinh 2000 - La Suong Suong
  Tinh Anh Ngon Nen - La Suong Suong
  Tinh Bang Gia - La Suong Suong, Minh Thuan
  Tinh Buon - La Suong Suong
  Tinh Con Lat Phat Mua Bay - La Suong Suong
  Tinh Em Con Mai - La Suong Suong
  Tinh Nhu Con Gio - La Suong Suong
  Tinh Suong Khoi - La Suong Suong
  Tinh Trai Ngang - Nhat Trung, La Suong Suong

  LaSuongSuong09
  Tinh Xa Mai Xa - Nhat Trung, La Suong Suong
  Tinh Yeu La Chiec Bong - La Suong Suong
  Toc Em Duoi Ga (The Hien) - La Suong Suong
  Toi La Toi - La Suong Suong
  Trai Tim Buot Gia - Nhat Trung, La Suong Suong
  Trai Tim Khong Ngu Yen (Thanh Tung) - La Suong Suong, Nhat Trung
  Tuoi 15 - Nhat Trung, La Suong Suong
  Tuong Tu Trong Mua - La Suong Suong, Minh Thuan

  LaSuongSuong10
  Va Em Con Mai Yeu Anh - La Suong Suong
  Van Hat Loi Tinh Yeu - La Suong Suong
  Vi Sao Anh Ra Di - La Suong Suong
  Vong Tay Dam Me - La Suong Suong
  Vung Tau Ky Niem - La Suong Suong
  Xich Lai Gan Em Ti Nua Di Anh - La Suong Suong
  Yeu Thuong Mong Manh - La Suong Suong


  Download